Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Arbeidskonflikt felte rådmannen

Rådmann Olav Bjørn Bakken i Tokke sluttar som rådmann for å bidra til å løyse omfattande arbeidskonfliktar i Tokke kommune. Konfliktane kom for dagen i ein rapport frå Arbeidstilsynet.
Grubler 1

Arbeidsstilsynet har gjeve kommunen frist til 1. juni med å rette på forholda i som gjeld leiarstil og forholda til tilsette i organisasjonen Tokke kommune.

 

Du finner mer om arbeidskonflikten som felte rådmannen hos Varden.no
Annonse Annonse Annonse