Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Utleie av verneombud

Firmaet HMStips har innført en ordning med "Eksternt verneombud" hvor man kan kjøpe seg et verneombud for 15.000 kroner året. Arbeidstilsynet må sørge for at denne virksomheten blir stanset, skriver redaktør Paul Norberg i tidsskriftet Arbeidsmiljø.
Gutta ved sementblanderen utsnitt

Kjøp av eksterne verneombud er i strid med Arbeidsmiljøloven, og fullstendig på kollisjonskurs med grunntanken og intensjonene i Arbeidsmiljøloven. 
Men det er tydeligvis ingen grenser for hva enkelte aktører kan finne på for å tjene penger. 
Etter at spørsmål om sykefravær, sykelønnsordning, HMS-arbeid og IA-avtalen er blitt blant de heteste diskusjonstemaene i det offentlige rom, dukker det også opp ulike firmaer med kreative løsninger, som i hovedsak har til formål å berike egne selskap.
Det siste nye er altså utleie av verneombud. 
Begrunnelsen for denne "nyskapende" ordningen, er at "…det kan være vanskelig å finne rett person til verneombudsvervet". 

 

Du kan lese mer om "utleie av verneombud" hos Arbeidsmiljø.
Annonse Annonse Annonse