Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Vil anmelde ulovlig overtid

En stor gruppe ansatte i it-sektoren unntas fra overtidsreglene, fordi de ifølge arbeidsgiver har en særlig uavhengig stilling. Dette reagerer fagorganisasjonen IT Forbundet på, og truer med anmeldelser dersom det ikke ryddes opp.
Dame med pc

Stor bruk av overtid, gjerne ulønnet, er vanlig i it-bransjen.
Mange arbeidstakere har fastlønn inkludert overtid, samtidig som leveringskravene og tidsfristene på prosjekter blir stadig strammere, og gjør prosjektene vanskeligere å lande innenfor ordinær arbeidstid.
- Regelverket er der, men det er uklart formulert og utnyttes svært ofte, sier Kjell Flagstad, som er leder for IT Forbundet.

 

Mer om ulovlig bruk av overtid i IT bransjen finner du hos Dagens IT
Annonse Annonse Annonse