Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


NHO vil ha normerte sykmeldinger

NHO vil fremme krav om normerte sykmeldinger i en eller annen variant i forbindelse med forhandlingene om en ny IA-avtale.
Vondt i hodet

– Det er fullt mulig å se på de ulike virkemidlene som er tatt i bruk i Sverige. 
Noen blåkopi av en svensk pakke blir det uansett ikke snakk om å innføre i Norge. 
Vi får ikke karensdager, og sykelønnen blir heller ikke rørt, sier John G. Bernander til NTB.
Han mener man må se fordomsfritt på forskjellige redskaper for å nå målet om redusert sykefravær og ikke gå i vranglås bare Sverige blir nevnt.

 

Du kan lese mer om NHOs krav om normerte sykemeldinger hos e24.no
Annonse Annonse Annonse