Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


For få resertifiserer seg

Over 213 000 har sertifisert seg i varme arbeider men forsikringsselskapene er ikke fornøyd med tallene for resertifisering og konsekvensene kan bli alvorlige om sertifikatet utløper!
PyroArne

Sertifikatet i varme arbeider utløper nemlig etter 5 år, og det er det kanskje ikke alle som er klar over. Blir det brann som følge av utøvelsen av varme arbeider og det avdekkes at man ikke har papirene sine i orden, så kan det hende at man får avkorting på erstatningsutbetalingene sine. 
Dette fordi forsikringsselskapene i vilkårene sine krever at varme arbeider kun skal utføres av personell som har sertifikat fra Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjoner i øvrige nordiske land.

 

Du finner mer om krav til sertifikat i varme arbeider og konsekvenser av manglende resertifisering hos Norsk Brannvernforening.

 

Du kan ringe 815 00 303 eller sende epost for å få tilbud om/bestille kurs i varme arbeider og resertifisering hos AOF.no
Annonse Annonse Annonse