Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Organiserer seg til godt arbeidsmiljø

Med klok ressursbruk og god medvirkning fra de ansatte har Åssiden skole i Drammen blitt en effektiv og fleksibel arbeidsplass hvor lærerne har tid til de meningsfulle oppgavene. Slikt blir det godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær av.
Jente med fletter

– På Åssiden skole er vi opptatt av å bruke ressursene våre på en god måte, sier Lillann Fanuelsen, rektor og virksomhetsleder. Et meget bevisst forhold til organisering setter sitt preg på skolen.
– Det er viktig å ha antennene ute blant de ansatte, slik at vi hele tiden vet hva som rører seg, sier Fanuelsen. 
– Derfor har vi i ledelsen møte hver 14.dag med lærerne fra hvert elevtrinn. 
Vi kaller dette møtet ”Kontaktkvarteret”. 
Det har ingen fast agenda, vi snakker om de behovene som til enhver tid er sentrale.

 

Les mer om Åssiden skole som organiserer seg til bedre arbeidsmiljø hos Idebanken.
Annonse Annonse Annonse