Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Arbeidsmiljøet for stillasarbeidere under lupen

Petroleumstilsynet, Ptil, har gitt Aibel AS og Norisol Norge AS varsel om pålegg etter et tilsyn hvor styring av arbeidsmiljøet i forhold til spesielt risikoutsatte grupper var målet for undersøkelsen.
Stillas og stoppskilt

Flere av de tillitsvalgte i bransjen mener det er et klasseskille mellom ISO-ansatte og andre arbeidstakergrupper i Nordsjøen. 
Bjarte Mjåseth som er organisasjons-
sekretær i SAFE og har ansvar for blant 
annet SAFE i Norisols medlemmer, 
påpeker viktigheten av å ta tak i problemene 
og få til gode avtaler som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø.    
Det er en uryddig bransje som gir klubber og fagforbund mange saker å løse. 
Vi mener bransjen spekulerer i dårlige lønns- og arbeidsforhold ved blant annet å overse avtaler og regelverk. Det er tydelig for oss at utviklingen i bransjen går feil vei, sier Mjåseth. 
Nå har Ptil ført tilsyn med Aibel og Aibels underleverandør Norisol i perioden 20. - 29.oktober 2009. Funn i forbindelse med tilsynet førte til varsel om pålegg til begge bedriftene.
Ptil skriver følgende:
"Vi har undersøkt hvordan Aibels system for styring av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av spesielt risikoutsatte grupper. Aibels arbeid for Statoil på Troll A ble brukt som praktisk case.
Aibel var hovedtilsynsobjekt i tilsynet, men Statoil som operatør og Aibels underleverandør Norisol ble også involvert.

 

Du kan lese mer om arbeidsmiljøet for stillasarbeidere under lupen hos SAFE.no
Annonse Annonse Annonse