Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Åtti prosent bryter arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøet for dem som utfører sveising og annet varmt arbeid er ikke bedret nevneverdig de siste sju åra. Konsekvensen er at arbeidstakere fortsatt blir syke av giftig røyk og støv, og lider en for tidlig død.
Arbeidstilsynet

- Arbeidsgiveren har ansvaret for at arbeidet blir utført på en slik måte at arbeidstakerne ikke blir utsatt for skader eller sykdom. Vi vet at varmt arbeid kan forårsake alvorlige helseskader, særlig i luftveiene på grunn av giftig gass og støv, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.
Hun ser alvorlig på at åtti prosent av de besøkte virksomhetene bryter arbeidsmiljøloven og dermed utsetter arbeidstakerne for fare. Enda verre er det at halvparten av de virksomhetene som har hatt kontakt med Arbeidstilsynet i sju år ikke kan dokumentere at de vurderer sikkerheten til arbeidstakerne. 
– Dersom arbeidsgiverne ikke gjør det loven krever, kan arbeidstakerne bli syke. 
I verste fall må de slutte i jobben, og lider en for tidlig død, sier Finboe Svendsen.

 

Les mer om arbeidstakere som blir syke av giftig røyk og støv hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse