Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Gode arbeidsforhold for sjøfolkene gir større sikkerhet

75 prosent av alle grunnstøtinger skyldes menneskelig svikt. Å sikre uthvilte sjøfolk med høy kompetanse og gode språkkunnskaper er derfor like viktig som en god oljevernberedskap og utfasing av tungolje.
Fisker

Ulykken i Langesund og oljen langs Sørlandskysten i sommer er en påminnelse om hvor viktig det er å ha høye internasjonale krav til sikkerhet og miljø. 
Regjeringen Stoltenberg har hatt stor fokus på dette arbeidet og går bl.a. inn for en reell utfasing av tungolje også for Norskehavet og i Barentshavet fra 2015 for å unngå denne type forurensning i fremtiden.
Regjeringen Stoltenberg la frem forslag om at Norge, som første europeiske stat, skulle slutte seg til en internasjonal konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår, vedtatt av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Den nye konvensjonen regulerer alle vesentlige sider ved arbeids- og levevilkår på skip, for eksempel helsekrav, ansettelsesavtale, lønns-utbetaling, ferie og arbeids- og hviletid.
Konvensjonen er en milepæl i det internasjonale arbeidet med å styrke rettigheter til sjøfolk globalt og den vil være et viktig bidrag for å begrense sosial dumping.

 

Mer om ILO konvensjonen om sjøfolks arbeids- og levekår finner du hos Gjengangeren.
Annonse Annonse Annonse