Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Livsfarleg anleggsarbeid

Effektivisering av byggje- og anleggsarbeid kan vera ein del av årsaka til at anleggsarbeidarane døyr tidlegare enn andre yrkesgrupper.
Hjelm

At det er ein større helsemessig risiko med å vera frisør eller servitør enn med å vera prest eller professor, er vel kjent. 
Men skal det alltid vera slik at yrke og sosial plassering avgjer kor lenge folk skal leva?
- I den norske velferdsstaten ventar vi at dei sosiale skilnadene skal bli mindre, og at dei iallfall ikkje skal auka. Difor er det grunn til uro dersom statistikken viser at store yrkesgrupper ikkje har fått den same reduksjonen i dødelegheit som resten av befolkninga.
Det seier Ebba Wergeland, forskar og spesialist i arbeidsmedisin. 
I det nyaste nummeret av Samfunnsspeilet (Statistisk sentralbyrå) tar ho for seg utviklinga i dødelegheit for ulike yrkesgrupper.

 

Du finner mer om denne saken hos Klassenkampen.
Annonse Annonse Annonse