Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Millionbot etter dødsulykke

Økokrim har ilagt et selskap som behandler avfall fra boring i Nordsjøen, en bot på 1,2 milloner kroner for brudd på arbeidsmiljøloven etter en eksplosjonsulykke i mai i fjor.
Kutter

En person omkom i ulykken og en person var i livsfare.
Eksplosjonen inntraff da de to kuttet en fastrustet bolt på toppen av en lagringstank ved hjelp av vinkelsliper. Gnister fra vinkelsliperen antente hydrogengass fra tanken gjennom åpning i tanktaket. Gassen kom av forråtnelse i offshoreavfallet (boreslop) som var på tanken. Den avdøde ble kastet over rekkverket på tanktaket og falt ned ca 12 meter, mens kollegaen ble kastet mot rekkverket og tippet over det, men klarte å holde seg fast.

 

Du finner mer om milionbot etter dødsulykke hos Arbeidstilsynet.no
Annonse Annonse Annonse