Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


København (ANB): Mobbing et lederansvar!

– Det er et lederansvar å sikre at det er gjensidig respekt og en god omgangstone på arbeidsplassen fastslår ledelsesrådgiver Niels Henriksen i den danske organisasjonen Lederne.
Folk1

– Selv om tonen i en virksomhet kanskje er litt rå og direkte, er det lederens ansvar å forebygge at det utarter til mobbing, sier Henriksen.
I «Ugens Dilemma» i den danske avisen Berlingske Tidende, bruker han et eksempel der Sammy, som har minoritetsbakgrunn, blir midtpunkt for tre kollegers grovkornede morsomheter, som dreier seg nettopp mot Sammys etniske bakgrunn.

 

Du kan lese hele saken om mobbing og lederansvar via Romerikes Blad.hos
Annonse Annonse Annonse