Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Sosial dumping har foregått uten at noe ble gjort

Det interkommunale revisjonsselskapet Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) har utført revisjon av Kongsberg kommunes vikarbruk.
Damer med pc
Ill.foto 

 

To vikarbyråer er kraftig kritisert i rapporten. Revisjonen har ikke navngitt disse.
Dette mottas med en viss skepsis av den lokale senterpartilederen Kari Anne Sand.
– Jeg mener navnene bør komme til syne i en slik rapport, sier Sand til Laagendalsposten.no
– Det som fremkommer om disse, vitner om så lite seriøsitet at det er ekstra viktig at navnene blir offentlige, sier hun.

 

 

 

Les mer om revisjonsrapporten vedr kommunens vikarbruk hos Laagendalsposten.
Annonse Annonse Annonse