Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Arbeidstilsynets anmeldelse av Adecco - en vekker for andre?

Arbeidstilsynet har nå anmeldt Adecco Helse AS til Oslo Politidistrikt for omfattende, planlagte og systematiske brudd på arbeidsmiljølovens regler om daglig og ukentlig arbeidstid samt hviletid.
Arbeidstilsynet ny logo

- Arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler skal beskytte ansatte mot så høy arbeidsbelastning at det kan gå ut over ansattes helse og velferd. Mottatte turnusplaner og timelister viser at Adecco Helse AS blant annet har planlagt doble vakter på opptil 17 timer. Adecco Helse AS som arbeidsgiver har her ignorert sitt ansvar for å planlegge, organisere, lede og kontrollere arbeidet på en måte som sikrer ansatte et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, sier avdelingsleder i Arbeidstilsynet Oslo, Pål H. Lund.
Arbeidstilsynet vurderer at Adecco Helse AS også har brutt lovens bestemmelse om utbetaling av overtidstillegg når ansatte har arbeidet utover grensene for arbeidstid.

 

I tillegg til brudd på arbeidstidsbestemmelsene har tilsynet også avdekket flere brudd på arbeidsmiljøloven: 
Ledere mangler grunnleggende kunnskap om systematisk HMS-arbeid, manglende opplæring av ledere og verneombud og sykehjemmene er ikke tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. Videre var kjellerlokalet som var stilt til disposisjon for at ansatte kunne overnatte på Ammerudlunden sykehjem ikke i samsvar med de krav som normalt stilles og er uforsvarlig som innkvartering.

 

Etter Arbeidstilsynets oppfatning er det nødvendig å reagere med straff og anmoder politiet om straks å iverksette etterforskning.

 

Du kan lese mer om Arbeidstilsynets anmeldelse av Adecco på tilsynets nettsider.

 

HMS-portalen.no mener forøvrig at denne saken bør være en kraftig vekker for andre virksomheter med manglende respekt for gjeldende regelverk og kravene til nødvendig opplæring
Annonse Annonse Annonse