Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Felles ansvar for et godt og anstendig arbeidsliv

For første gang blir det lagt fram en melding til Stortinget om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

– Med meldingen ”Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv” ønsker vi både å gi en grundig tilstandsbeskrivelse og invitere Stortinget til en drøfting om grunnleggende forhold og utfordringer i arbeidslivet, sier statsminister Jens Stoltenberg.  
Meldingen dokumenterer at arbeidsforholdene er gode for det store flertallet, men to hovedutfordringer peker seg ut:

– Regjeringens svar er systematisk arbeid sammen med partene i arbeidslivet for å sikre at intensjonene i arbeidsmiljøloven og avtalen om Inkluderende arbeidsliv oppfylles. 
En videre utvikling av bransjerettet samarbeid, slik vi har startet sammen med partene innen renholdsbransjen, står sentralt, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.   

 

Les mer om arbeidsmiljømeldingen hos regjeringen.no
Annonse Annonse Annonse