Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ledelse er nøkkelen til en god arbeidsplass

Verdibasert ledelse er grunnlaget for handlingene våre, det skal vise i praksis hvem vi er og hva vi strekker oss etter i det daglige, sier Kari Skybak, HR-direktør i Flytoget.
Truckgutta

Hun mener at ledelse er nøkkelen til å skape en god arbeidsplass.
– Utviklingen av verdigrunnlaget startet med spørsmålet Hvordan vil vi ha det her hos oss? forteller Skybak til Idebanken Inkluderende arbeidsliv.
Det resulterte i stikkord som tydelig ledelse, resultatorienterte og tilgjengelige ledere og ledelse med fokus på samspill for å gjøre alle medarbeidere gode.
– Om tilgjengelighet sier vi at flytogets ledere er synlige og til stede, de lytter og er åpne for tilbakemeldinger. Det førte raskt til at servicesjefene våre flyttet fra hovedkontoret i Karl Johans gate og til Oslo S, nær flytogvertene og togførerne som de er ledere for. 
Verdigrunnlaget må ha en praktisk konsekvens og være en rettesnor i det daglige, og det synes jeg vi har fått til, sier Skybak.

 

Les mer om flytoget og verdibasert ledelse hos Idebanken.




Annonse Annonse Annonse