Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Samarbeid mot sosial dumping.

Arbeidstilsynet og Utlendingsdirektoratet (UDI) øker samarbeidet for å styrke innsatsen mot sosial dumping. - Vi utveksler informasjon om useriøse arbeidsgivere og forhold som er lovstridige, sier UDI-direktør Ida Børresen.
Arbeidstilsynet
UDI foretar forhåndskontroll og sjekker at vilkårene for en arbeidstillatelse er oppfylt før arbeidsforholdet starter. Det stilles klare krav til at et arbeidsforhold skal følge regelverket.
Arbeidstilsynet utfører kontroll på arbeidsplassene. Hvis vilkårene for en arbeidstillatelse ikke fulgt, er det viktig at UDI får kjennskap til det slik at sanksjoner kan vurderes.
UDI kan tilbakekalle arbeidstillatelser og anmelde arbeidsgivere. Det er i visse tilfeller også åpnet for å ilegge arbeidsgivere karantene på inntil to år.

 

Mer om samarbeid mot sosial dumping finner du hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse