Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Sterk økning i sykefraværet

Sykefraværet var på 7,7 prosent i 3. kvartal 2009. Dette innebærer en økning på 11 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Både legemeldt og egenmeldt fravær øker.
Doktoren lytter på pasienten

Sykefraværet har økt med 11 prosent fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009.
– Tallene for tredje kvartal bekrefter at utviklingen i sykefraværet er urovekkende. 
Influensa kan forklare noe av veksten, men hovedbildet er fortsatt at det er andre forhold som betyr mer. Denne utviklingen understreker viktigheten av det arbeidet som nå er igangsatt for å få ned sykefraværet, sier arbeidsminister Rigmor Aasrud.

 

Les mer om den sterke økningen i sykefraværet hos regjeringen.no
Annonse Annonse Annonse