Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Vil straffe sosial dumping hardere

Arbeidsgivere slipper for lett unna grove tilfeller av sosial dumping, og lovbruddene straffes ikke hardt nok, mener ansatte i Arbeidstilsynet.
På taket i Møllergata Utsnitt

Kraftigere bøter i de alvorligste tilfellene etterlyses fra Arbeidstilsynets side, kommer det fram i Fafo-notatet «Evaluering av tiltak mot sosial dumping».
Selv om Arbeidstilsynet har mulighet til å stanse virksomheter som opptrer med fare for liv og helse, mener informantene i tilsynet at det må sterkere lut til i spesielt grove tilfeller av sosial dumping.
For å få bukt med grove og gjentakende brudd ønsker de for eksempel lenger foreldelsesfrist og at det bør bli vanskeligere å starte og drive bedrift i Norge. 
Det tas også til orde for at Arbeidstilsynet bør få mulighet til å skrive ut bøter for de mindre alvorlige bruddene.

 

Les mer om forslag til hardere straffereaksjoner mot sosial dumping hos FriFagbevegelse.
Annonse Annonse Annonse