Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Strid om sosial dumping

– Den verste forma for sosial dumping i norsk verftsindustri er arbeidstidsordningane for 
utanlandsk arbeidskraft.
Vondt i hodet

Det er sekretær i Fellesforbundet i Rogaland, Helge Larsen, som seier dette til Aftenbladet.no. 
Han seier vidare at verftet Westcon i Ølen lenge har vore ein flittig brukar av slike rotasjons- og arbeidstidsordningar.
Ordninga inneber ifølgje Larsen at innleigd arbeidskraft, oftast frå Aust Europa, jobbar fire veker før dei får to veker fri. Han hevdar òg å kunna dokumentera at utanlandske arbeidstakarar i denne ordninga hos Westcon jamvel jobbar overtid i tillegg.
–  Denne rotasjonsordninga kan knapt nokon norske arbeidstakarar leva med over tid, seier Larsen. Han viser til at fag som inneber fysisk tungt arbeid som stillas, isolasjon og maling, knapt har rekruttering frå norske ungdommar i dag.

 

Du kan lese mer om sosial dumping i norsk verftsindustri hos Aftenbladet.no
Annonse Annonse Annonse