Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Tror ikke på hollandsk modell

Både LO og NHO sier fortsatt tvert nei til at bedriftene og de ansatte skal ta mer økonomisk ansvar for sykefraværet.
Duene

–Jeg har mer tro på gulrot enn på pisk, sier Randi Løvland, konserndirektør for HMS i Posten Norge. Bedriften har de siste årene hatt sykefravær og HMS som et viktig satsingsområde, og har klart å redusere sykefraværet fra nesten 9 prosent i 2006 til litt over 7 prosent i dag.
–Det har vi gjort ved at sykefravær og HMS har vært første tema på alle ledermøter. 
Ledere måles ikke bare etter økonomiske resultater, men også etter sykefraværet på deres avdeling. 
Og vi har jobbet med motivasjon og tilrettelegging på arbeidsplassen, samt tettere oppfølging.
Løvland tror det er mulig at mer økonomisk ansvar for ansattes fravær ville skjerpet bedrifters innsats mot sykefravær.
–Men jeg har enda større tro på at dette skjer på bakgrunn av bedriftsleders ønske om å ha en sunn bedrift og sunne ansatte.

 

Du finner mer om sykefraværsdebatten og den hollandske modellen hos Aftenposten
Annonse Annonse Annonse