Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ny nasjonal strategi mot ulykker

Hvert år dør omkring 1.800 mennesker i ulykker i Norge, og omkring en halv million blir behandlet av lege. En ny nasjonal strategi skal forebygge ulykker.
Lillian og Arne

Strategien er på et overordnet nivå og tar for seg alle typer ulykker som skjer i veitrafikken, arbeidslivet og helsetjenesten. Den tar også for seg ulykker i tilknytning til forbrukerprodukter, brann og elektrisitet, forgiftninger og ulykker i forbindelse med idrett og i skoler og barnehager.
Skader knyttet til selvmord og vold, samt ulykker i petroleumsvirksomheten, skal ikke være omfattet av denne strategien.

 

Les mer om nasjonal strategi mot ulykker hos VG.no

 

Her kan du laste ned 
Ulykker i Norge: Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014.
Annonse Annonse Annonse