Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Bedre språk gir mindre helsefare

- Alle virksomheter har ansvar for å tilrettelegge arbeidsforholdene slik at man ikke blir utsatt for helsefare. Informasjon og opplæring på et språk man forstår er nødvendig for å unngå skader og ulykker, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.
Arbeidstilsynet

–Det er viktig at man får informasjon om hvordan man skal gjøre jobben, slik at man ikke utsetter seg for risiko. I tillegg er språk viktig i forhold til relasjoner og for å skape et godt arbeidsmiljø, slik at de som jobber sammen forstår hverandre, sier hun.
–Det er ikke noe krav til bedriftene at man må lære de ansatte norsk, men som arbeidsgiver har du plikt til å gi god opplæring, og da må man være sikker på at arbeidstagerne forstår språket informasjonen gis på, sier Finboe Svendsen.

 

Hele denne saken om språk og arbeidsmiljø finner du i aftenposten.
Annonse Annonse Annonse