Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Mor passar på.

Frå biletet på veggen held ho mor auge med sonen mens han arbeidar. Bileta av mor i gullrammer er eit ledd i ein original HMS-kampanje. Mødrene er ikkje tilfeldige kvinner eller modellar, dei er reelle mødre til tilsette i BIS Industrier.
Mor
Illustrasjonsfoto 

 

 

Direktør Kjersti Gerhardsen trur det av og til trengst nye idear for å oppretthalde HMS-standarden.
- Folk var litt trøtte av HMS-arbeidet, som gjekk i same sporet år etter år. 
Oppmodingar og statistikkar vart registrerte og gløymde. 
Vi var på jakt etter noko heilt nytt, noko med ein heilt annan effekt, fortel Gerhardsen.
Det var eit reklamebyrå som la fram forslaget om bileta av mor. Byrået ville bruke modellar, men BIS Industrier insisterte på å fotografere reelle mødre til dei tilsette. 
Ein fotograf vart engasjert, og mødrene var ikke vanskelege å be.

 

 

Les meir i artikkelen frå Arbeidervern nr 1 2011.
Annonse Annonse Annonse