Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Håper på en renere renholdsbransje

Arbeidsministeren går inn for å innføre offentlig godkjenningsordning for rengjøringsfirmaer.
Renhold nr 2

Dagbladet har i sommer beskrevet en rekke svært uheldige sider ved renholdsbransjen. 
Svart arbeid, sosial dumping og narkotikakriminalitet er blant innslagene i en næring ute av kontroll. NHO ønsker en godkjenningsordning og viser til at seriøse aktører knapt får oppdrag fordi svarte aktører underbyr dem. Norsk Arbeidsmandsforbund er også godt fornøyd med tiltaket som vil kunne bedre forholdene for mange ansatte.

 

Du finner litt mer om en renere renholdsbransje hos Ukeavisen Ledelse og Dagbladet.
Annonse Annonse Annonse