Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Sosial dumping i kvinneyrker

Kampen mot sosial dumping har til nå i stor grad vært konsentrert i mannsdominerte bransjer som bygg- og anlegg. Med den nye handlingsplanen utvider regjeringen innsatsen til nye områder av arbeidslivet. Først i rekken er renhold og hotell/restaurant.
Dame eldre

Dette er bransjer med mange arbeidsinnvandrere og utenlandske arbeidstakere. 
Arbeidstilsynet mener risikoen for sosial dumping er høy og at det er behov for tiltak.
Det er bakgrunnen for at regjeringen nå har på høring forslag om å innføre regionale verneombud i disse bransjene. Slike verneombud har eksistert innenfor bygg og anlegg i nesten 30 år, og har ifølge Arbeidstilsynet virket preventivt i forhold til å forebygge skader og ulykker.

 

Les mer om regjeringens forslag om regionale verneombud i nye bransjer hos Østlandsposten.
Annonse Annonse Annonse