Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Syke tvinges ut på arbeidsmarkedet

I Sverige tvinges syke som har vært borte mer enn et halvt år ut på leting etter ny jobb. Utvalget som skal få ned sykefraværet i Norge vurderer dette og andre svenske tiltak.
Vondt i hodet

Et sentralt trekk ved den svenske sykelønnsordningen er strenge krav til hvor lenge du kan motta sykelønn:
* Etter tre måneder må syke være villige til å ta en hvilken som helst jobb i bedriften/på arbeidsplassen dersom de er i stand til å arbeide. 
En brannmann som er sykmeldt med kneskade kan for eksempel bli overført til sentralbordet.
* Etter seks måneder må den syke si opp jobben og overføres til arbeidsformidlingen om vedkommende er i stand til å forsørge seg med noen form for arbeid i en hvilken som helst bransje. 
Det tas ingen hensyn til alder, bosted, utdanning eller tidligere yrkesbakgrunn.

21. januar starter forhandlingene mellom regjeringen, arbeidsgiverne og arbeidstakerne om en ny avtale for å få ned sykefraværet i Norge.
Forsker Arnstein Mykletun leder det regjeringsoppnevnte sykefraværsutvalget som skal levere sin innstilling innen 1. februar. Han bekrefter at den svenske modellen med tidsbestemte krav for prøving av arbeidsevnen opp mot resten av arbeidsmarkedet er ett av tiltakene utvalget jobber med.

 

Du finner mer om syke svensker som tvinges ut på jobbleting hos Dagsavisen.
Annonse Annonse Annonse