Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


7.006 lovbrudd i kommunen

Det var 7.006 brudd på arbeidsmiljøloven i Lillehammer kommune i fjor. Nå har Fagforbundets Helge G. Galtrud politianmeldt kommunen!
Rødt eple

Det var på et møte i fagutvalget for helse og omsorg denne uken at kommunalsjef Siri Moen kom med disse opplysningene. Det gjelder for det aller mest brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 
Blant annet at vikarer har arbeidet to påfølgende søndager. Ifølge loven er dette ikke tillatt. 
Galtrud er opprørt. Heller ikke hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Lillehammer kommune og hovedverneombudet for de ansatte liker det de er blitt kjent med. 
Ifølge Galtrud, er ikke de tillitsvalgte i hans forbund formelt orientert. 
- Det burde være mulig å stanse så stort omfang av lovbrudd når arbeidsgiver ser at de skjer, og sette inn tiltak langt tidligere. Selv om bruddene hver for seg kanskje ikke er så alvorlige, utgjør det store antallet, 7.000, over 20 i døgnet i snitt, bemerker han.

 

Les mer om massive brudd på arbeidsmiljøloven hos GD.no
Annonse Annonse Annonse