Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Muskelidelser på yrkessykdomslisten

Yrkessykdomsutvalget foreslår tre nye sykdomsgrupper på den reviderte yrkessykdomslisten: enkelte muskel- og skjelettsykdommer, posttraumatisk stresslidelse og fosterskader.
Øyne 1

 Dette er en jubeldag for store kvinnedominerte yrkesgrupper, sier 1. nestleder Gerd Kristiansen i Fagforbundet. 
Det medisinske ekspertutvalget leverte sin innstilling til arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i dag, 24. juni. 
Utvalget foreslår også et ”sikkerhetsnett” som innebærer at sykdommer som ikke står på listen, på visse vilkår kan godkjennes som yrkessykdom.

Mer om Yrkessykdomsutvalgets innstilling finner du hos Fagbladet.
Annonse Annonse Annonse