Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


LO fryktar sosial dumping

ESA meiner at lover om offentlege innkjøp bryt med EØS-avtalen. Det kan føre til at ILO-byggverket rasar både for Noreg og EU, seier EØS-ekspert.
Gutt med hjelm - utsnitt

Kravet om norsk løn i Noreg kan bli forbode. EFTA sitt overvakingsorgan, ESA, krev nemleg at Noreg endrar føresegnene for lov om offentlege innkjøp. I lova blir det stilt krav til at utanlandske arbeidarar skal ha same løns- og arbeidsvilkår som norske, også om dei er tilsette i ei utanlandsk bedrift. ESA meiner dette kravet er i strid med EØS-avtalen om fri flyt av tenester.
- Om Noreg må endre regelverket, kan det få konsekvensar langt ut over Noreg, seier Nei til EU- og EØS-ekspert Dag Seierstad.
Han seier det blir eit spørsmål om grunnlaget for ILO-konvensjonane, og om EU kan setje til side ILO-konvensjonar.

 

Les mer i Nationen.no
Annonse Annonse Annonse