Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Økt fokus på psykisk arbeidsmiljø

70 prosent av de danske ledere ser det psykiske arbeidsmiljøet som en av de største utfordringer de kommende år.
dame

Det viser nye tall fra Det Danske Ledelsesbarometer, som er utarbeidet av Ledernes Hovedorganisasjon og Handelshøyskolen Århus Universitet.
Generelt har det psykiske arbeidsmiljø en stor betydning for danske ledere. 
Betydningen er størst i den offentlige sektor og blant kvindelige ledere. 
Dessuten stiger fokuset på området i takt med lederens alder og ledelseserfaring, viser undersøkelsen.

Mer om lederes syn på det psykiske arbeidsmiljøet finner du hos Ukeavisen Ledelse.
Annonse Annonse Annonse