Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Sikkerhet på akkord

Flest mulig gjennom slusene på kortest mulig tid med færrest mulig vektere på jobb. Velkommen til sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn Gardermoen.
Folk1
– Vi føler at sikkerhetsleverandørene er de som har oversikt over hva som skal til av personer for å ivareta denne oppgaven. Så langt har dette vært en positiv erfaring. Vi setter kvalitetsmål på tjenesten og dersom disse målene nås, utbetaler vi bonus. Blir de ikke nådd, så har vi sanksjoner på det også, sier informasjonssjef Jo Kobro ved Oslo Lufthavn Gardermoen.
Ett av kriteriene for å få bonus er at ventetiden i sikkerhetskontrollen skal være fem minutter i 95 prosent av tiden, og opp til 15 minutter i fem prosent av tiden.
Brudd på disse reglene fører på den annen side til bøter fra flyplassen mot sikkerhetsselskapet.
Kontrakten er altså utformet slik at vaktselskapets inntjening øker jo flere og fortere de klarer å sluse gjennom kontrollen.

Samtidig premieres vaktselskapet gjennom fastprisordningen for å ha færrest mulig vektere på jobb til enhver tid ettersom lønn til vektere er en av de store kostnadene for selskapet.

 

Les mer om sikkerhet på akkord hos NRK Nyheter
Annonse Annonse Annonse