Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


20 arbeidsskadedødsfall så langt i år

Arbeidstilsynet har i første halvår av 2009 registrert 20 arbeidsskadedødsfall. Dette er 12 færre enn i første halvår 2008. Alle de 20 forulykkede var menn.
Arbeidstilsynet

Hele åtte av arbeidsskadedødsfallene skjedde i juni, og fem av disse var trafikkulykker.
I ni av de 20 tilfellene jobbet den forulykkede innenfor bygg- og anlegg. 
Fire jobbet innenfor transport og lagring, tre innenfor jordbruk, skogbruk og fiske, to innen industri, én innen varehandel og én innen elektrisitetsforsyning.
- Antallet arbeidsskadedødsfall i landbruk og fiske er lavere i forhold til fjorårets tall på samme tidspunkt. Selv om dette er tall som erfaringsmessig kan variere mye fra år til år, er dette en positiv nedgang, sier Ken Sletmo, regiondirektør i Arbeidstilsynet Sør- Norge. 

 

Du finner mer om arbeidsskadedødsfall første halvår 2009 hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse