Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Vold mot Arbeidstilsynet - må sone i fengsel

Den 30. januar 2009 ble to inspektører i Arbeidstilsynet Sør-Norge utsatt for både vold og trusler idet de utferdiget et stansingsvedtak på en byggeplass, nå er byggherren dømt til 18 dagers fengsel.
Hjelmern under armen

Påtalemyndigheten i politiet tok ut tiltale for forulemping av offentlig tjenestemann, vold og for overtredelse av straffelovens § 127 -  "for ved vold å ha søkt å få en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate en tjenestehandling eller hindre ham under en slik".
- Retten har funnet våre ansattes forklaringer av hendelsforløpet troverdig og bevist utover enhver rimelig tvil, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet Sør-Norge Vibeke Hein Bæra som er meget godt fornøyd med denne dommen.
Domfelte må sone 18 dager i fengsel og betale saksomkostninger dersom dommen ikke ankes.

 

Du kan lese mer om 32 åringen som er dømt for vold mot arbeidstilsynets inspektører hos Varden.
Annonse Annonse Annonse