Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Disse næringene ble farligere

Mens det er blitt litt tryggere å jobbe innen energi, olje og gass, er det blitt skumlere å jobbe i finansnæringen.
Peker mot venstre

Det er blitt farligere for hvitsnippene, men tryggere i kjeledress. 
Det viser tall for arbeidsrelaterte ulykker i ulike næringer i perioden 1991 til 2005.
Siden 1991 er antallet arbeidsulykker i finansnæringen, som inkluderer banker, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner, tredoblet.
Finansnæringen skiller seg ut i forhold til de ni andre hovednæringene i tallmaterialet. 
Ingen andre næringer har en lignende vekst i ulykkestallet.

 

Du finner mer om økning i arbeidsrelaterte ulykker i finansnæringen hos Teknologisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse