Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Stressende jobbkontakt i ferien

57 prosent de spurte i en ny svensk undersøkelse sier at de opplever å bli kontaktet etter å ha forlatt arbeidsplassen og gjerne i ferier.
Stressmann

Å bli kontaktet angående jobben på fritiden er i ferd med å bli normalt for stadig flere av oss. Det viser en undersøkelse gjort av det svenske bladet Du & jobbet. Blant 600 verneombud, arbeidsledere og arbeidstagere, svarer 57 prosent at de opplever å bli kontaktet etter å ha forlatt arbeidsplassen.
Kari Mærøe Lier i fagorganisasjonen NITO sier at hvorvidt det oppleves som en uting å bli kontaktet av jobben på fritiden vil avhenge av hvor ofte slike henvendelser kommer og ikke minst hva sakene gjelder.
- I tillegg er det viktig å avklare forventningene fra arbeidsgiver på dette området. 
Arbeidstakere er også forskjellig, så det er viktig å ha en dialog på arbeidsplassen om hvordan kontakt i ferie- og fritid skal håndteres, sier hun.

 

Mer om stressende jobbkontakt finner du på NITOs hjemmesider.
Annonse Annonse Annonse