Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Fire av ti sykmelder seg på grunn av jobben

40 prosent av sykefraværet er direkte knyttet opp til arbeidsplassen, sier forsker Ingrid Sivesind Mehlum ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.
Gutta ved sementblanderen utsnitt

I forbindelse med doktorgradsarbeid har Sivesund Mehlum funnet ut at ved fravær mer enn 14 dager, rapporterte 40 prosent av de som var borte at det skyldtes helseplager som var knyttet til areidsplassen.
- Og da gikk det særlig på tungt fysisk arbeid, å løfte og bære tungt, og å stå mye, sier Sivesund Mehlum. Hun mener mye av sykefraværet kan hindres hvis man tilrettelegger arbeidet.
- Noen er veldig flinke på dette med tilrettelegging, det er jo en del av IA-arbeidet og IA-avtalen. Noen har kommet langt med dette, og noen har ikke kommet i gang. Så det er veldig mye å hente ved å tilrettelegge arbeidet for personer som er syke, enten det skyldes jobb eller andre ting, sier Sivesund Mehlum.

 

Les mer om at fire av ti sykemelder seg på grunn av jobben hos NRK Nyheter.
Annonse Annonse Annonse