Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Solidaransvar mot sosial dumping

Regjeringen fortsetter kampen mot sosial dumping. Derfor foreslår vi nå å innføre solidaransvar for lønn. Solidaransvaret skal gjelde for oppdragsgivere i områder der tariffavtaler er allmenngjort, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
Dag Terje Andersen

Regjeringen er opptatt av at alle arbeidstakere i Norge skal ha gode og trygge arbeidsplasser og skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Tiltak rettet mot sosial dumping er viktig, både for den enkelte berørte arbeidstaker, for seriøse bedrifter i konkurranse med useriøse, og for å sikre videreføring av den norske arbeidslivsmodellen.
– Målet er å unngå sosial dumping i Norge, men uten å legge unødvendige hindringer i veien for arbeidsinnvandrerne eller for norsk næringsliv som har behov for arbeidskraft. I den økonomiske situasjonen Norge nå står overfor er det særlig viktig å ta vare på arbeidstakerne, fremhever statsråden.
På denne bakgrunn og etter en grundig utredning vil regjeringen 8. mai fremme lovforslag for Stortinget om solidaransvar for lønnskrav. Forslaget er basert på solidaransvaret i de tyske reglene om utsendte arbeidstakere.

 

Les hele pressemeldingen om solidaransvar mot sosial dumping på Departementets hjemmesider.
Annonse Annonse Annonse