Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


LO vil ha gravide ut av sykestatistikken

Sykefraværsstatistikken omfatter mange gravide arbeidstakere som i stedet skulle ha vært ute i lønnet permisjon, mener LO-sekretær Trine Lise Sundnes.
Trine Lise Sundnes

– Der det ikke er mulig med tilrettelegging på arbeidsplassen, har gravide rett til lønnet permisjon. 
Men denne ordningen er en godt bevart hemmelighet, og det må vi gjøre noe med, sier Sundnes til NTB. LO-sekretæren sitter i arbeidsgruppa som i disse dager forhandler om en ny IA-avtale og diskuterer tiltak for å få ned sykefraværet. 
I tillegg til nye tiltak, er det rom for opprydning i selve statistikkgrunnlaget, mener hun.

 

Du finner mer om at LO vil ha gravide ut av sykefraværstatistikken hos Dagsavisen.
Annonse Annonse Annonse