Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Dødstallene må ned

Finanskrisen skal ikke brukes som påskudd til å fire på kravene, verken på den enkelte arbeidsplass eller i lov- og regelverk, fastslår arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i Østlandsposten.
Dag Terje Andersen

51 mennesker omkom i arbeidsulykker i fjor, og hvert år skader 80.000 seg på jobb. 
Innsatsen med å forebygge ulykker må bli bedre og mer systematisk. 
Regjeringen skjerper regelverket og øker kontrollene ute på arbeidsplassene. 
Samtidig er det viktig å understreke at ansvaret for å forhindre ulykker ligger hos den enkelte arbeidsgiver.
Antallet dødsulykker i arbeidslivet er halvert siden 70-tallet. Årsakene til dette er flere. 
Tekniske framskritt har gjort arbeidsutstyr sikrere, og mange risikofylte oppgaver har blitt overtatt av maskiner. Arbeidsmiljøloven har gjennomgått revisjoner og skjerpelser. 
Virksomhetene er mer systematiske i sitt HMS-arbeid, og bruk av verneutstyr er mer utbredt.
Den positive utviklingen ser imidlertid ut til å ha stoppet opp på det siste året. 
I fjor mistet 51 mennesker livet på jobb. Det er det høyeste dødstallet på ni år, skriver arbeids- og inkluderingsministeren i en kommentar i Østlandsposten.

 

Les hele artikkelen om å ikke fire på HMS kravene i Østlandsposten.

 
Annonse Annonse Annonse