Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Foreslår at psykologar får sjukemelde

Frå og med 2009 startar Arbeids- og velferdsdirektoratet ei forsøksordning som gir psykologar rett til å sjukmelde i to fylke.
Dame leser notat

- Vi ønskjer å hauste erfaringar med psykolog som sjukmelder, seier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

2. juli fastsette departementet forskrifta om forsøksordning som gir psykologar rett til å dokumentere arbeidsuførleik (å sjukmelde). Forsøket startar opp 1. januar 2009 og går ut 2011.

Mer om psykologers rett til å sykemelde finner du hos Arbeidstilsynet.
Annonse Annonse Annonse