Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Dårlig arbeidsmiljø gir hodepine

Dårlig sosialt klima på arbeidsplassen bidrar til økt forekomst av hodepine, viser ny studie.
Vondt i hodet

Studien fra Statens arbeidsmiljøinstitutt har undersøkt betydningen av psykososiale faktorer for selvrapportert hodepine blant yrkesaktive i Norge.
Resultatene viser at hodepine var tre og fire ganger mer vanlig blant de som i stor grad var utsatt for henholdsvis rollekonflikt og mobbing/trakassering på arbeidsplassen. Rollekonflikt dreier seg om pålagte oppgaver uten tilstrekkelige hjelpemidler eller ressurser til å løse dem, samt å motta motstridende forespørsler fra ulike personer.
Forskerne fant også en sammenheng med dårlig sosialt klima og opplevd nedbemanning. Om lag en fjerdedel av de rapporterte plagene kunne tilskrives disse fire faktorene.

Studien er basert på data fra levekårsundersøkelsene 2006 og 2009, og dataene er samlet inn ved telefonintervju av Statistisk sentralbyrå.

 

Du kan lese mer om denne studien hos Dagens Medisin.
Annonse Annonse Annonse