Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Vil bygge bolverk mot sosial dumping

Nesten 140 delegater satt hverandre stevne til norsk-brasiliansk næringslivskonferanse i Rio de Janeiro. Sjømannsorganisasjonene benyttet anledningen til å bygge bolverk mot sosial dumping.
Blankt hav

Etter det Maritim Logg erfarer har det vært påtrykk fra norsk rederhold for å få innsyn i innholdet i samarbeidsavtalen, men partene har vært svært tilbakeholdne med opplysninger om det konkrete innholdet i avtalen. Likevel lettet Johnny Hansen litt på sløret i FriFagbevegelse.no, da han fortalte at avtalen bygger på internasjonal solidaritet.
– Brasilianerne og vi er enige om at det ikke skal være mulig å avlønne sjøfolk på internasjonale minimumshyrer innenfor olje- og gassvirksomheten til sjøs, sa Johnny Hansen.
Det kan vanskelig bety annet enn at rederne vil få hard kamp fra to lands fagforeninger dersom de forsøker å bemanne skipene med lavtlønte sjøfolk fra Asia og Øst-Europa.

 

Les mer om bolverk mot sosial dumping hos FriFagbevegelse.no
Annonse Annonse Annonse