Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Varsler uanmeldte tilsyn i helsesektoren

Arbeidsministeren er orientert om arbeidstilsynets strategi og prioriteringer og det er enighet om at uanmeldte tilsyn er et virkemiddel som i større grad vil bli brukt i helse- og omsorgssektoren.
Doktoren lytter på pasienten

Adecco-saken og andre lignende saker har vist at det er behov for uanmeldte tilsyn i denne sektoren.
Bjurstrøm er imidlertid klar på én ting: 
– Ansvaret for at de ansatte har anstendige lønns- og arbeidsforhold skal plasseres der det hører hjemme. Først og fremst har arbeidsgiver ansvaret for at loven følges, men det er også viktig å understreke at kommunene skal følge opp sine oppdragstakere.
Uanmeldt tilsyn har vært ett av flere virkemidler Arbeidstilsynet har hatt til rådighet, men har i liten grad blitt brukt innen helsesektoren. 
Nå kan imidlertid helsesektoren også vente seg uanmeldte tilsyn slik det har vært gjort innen bla renholdsbransjen.

 

Les mer om uanmeldte tilsyn i helsesektoren hos Arbeidsdepartementet.
Annonse Annonse Annonse