Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ikke så festlig i utelivsbransjen....

Tre av fire virksomheter i utelivsbransjen bryter arbeidsmiljøloven viser tall fra Arbeidstilsynets satsing i 2013 etter 948 tilsyn i næringen.
Folk1

Typiske funn som Arbeidstilsynet gjør under tilsyn er:

En del av utelivsbransjen er utsatt for useriøsitet og sosial dumping.
Derfor har rundt 60 % av tilsynene vært uanmeldte for å kunne avdekke brudd på arbeidsmiljøregelverket som ellers ikke ville bli oppdaget.
Flere av tilsynene er gjennomført sammen med kommuner, politi, Skatteetaten, Mattilsynet og Tollvesenet.

Valg av virksomheter har bygget på mange tips, både til Arbeidstilsynet og til de samarbeidende myndighetene, samt etatenes kjennskap til lokale forhold.

 

Du finner mer om useriøse forhold i utelivsbransjen hos Arbeidstilsynet.no
Annonse Annonse Annonse