Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Ønsker ny kunnskap om velferdsordningene

For oss som skal lage politikk, og som har ansvar for å forvalte en så god ordning som sykelønnsordningen, er det viktig å vite hva vi ikke vet, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ved åpningen av departementets faglige seminar om sykefraværsutviklingen.
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

Seminaret samlet de sentrale aktørene i sykefraværsdiskusjonen for å gå gjennom ulike forklaringer på utviklingen i sykefraværet. Arbeidsministerens oppfordring til forskerne var klar:
– Når jeg inviterer til konferanser som dette, når vi bevilger betydelige midler til velferdsforskning og et eget sykefraværsprogram, samt at vi har satt ned to ekspertgrupper for å se på fraværsårsaker, så uttrykker dette et stort behov for ny og solid kunnskap om velferdsordningene våre, sa Hanne Bjurstrøm i åpningstalen.

 

Du finner mer fra ministerens åpningstale samt de ulike innleggene på seminaret hos Arbeidsdepartementet.
Annonse Annonse Annonse