Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Færre omkom til sjøs

Antall omkomne på sjøen falt fra 23 i 2009 til 15 i 2010, samtidig økte antall ulykker. I 2010 ble det registrert 249 skipsulykker, mot 234 ulykker i 2009.
Mann med pc ute ved sjøen om kvelden

Sjøfartsdirektoratets statistikk viser at fiskere fortsatt har en utsatt jobb. 
Åtte av de 15 omkomne var fiskere. 
Tre personer døde i skipsulykker og 12 kategoriseres som arbeidsulykker.
Tendensen går i retning av færre omkomne og færre personulykker, mener direktoratet.
I 2005 var tallet på personulykker på litt over 600. 
Tallene for 2010 var nede på 246 registrerte personulykker.

 

Les mer om nedgang i antall omkomne til sjøs hos Teknisk Ukeblad.
Annonse Annonse Annonse