Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


450.000 østarbeidere ventes

Norske forskere tror antallet arbeidsinnvandrere vil firedoble seg de neste 20 årene. Det vil bety 450.000 østeuropeere i Norge innen 20 år.
Bil

Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) er det for første gang registrert mer enn 100.000 arbeidsinnvandrere i Norge. Lønnsforskjellene innen EU gjør at Norge er en attraktiv arbeidsplass for mange østeuropeere, skriver Aftenbladet.
– Vi anser 450.000 for å være det høyeste realistiske tallet på innvandring fra Øst-Europa innen 2030, sier førsteamanuensis Linda Orvedal.

 

Mer om høye tall for arbeidsinnvandring finner du hos LO Aktuelt.
Annonse Annonse Annonse