Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Kampen mot sosial dumping virker

– Handlingsplanen mot sosial dumping er gjennomført og vi ser at tiltakene virker. Mange medieoppslag er et resultat av at tiltakene er blitt mer effektive og at flere forhold avdekkes, sa Bjarne Håkon Hanssen da han åpnet erfaringskonferansen om sosial dumping den 13.mai.
Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har vært en sentral myndighet i arbeidet mot sosial dumping. I alt 40 årsverk utførte ikke mindre enn 2200 tilsyn i 2007. 

Direktør Ingrid Finboe Svendsen mener innsatsen begynner å bære frukter:
– Vi har en helt annen situasjon i dag enn i 2004/05. 
Det er stadig lenger mellom de grove overtredelsene. Kontrollene har effekt, men også informasjonstiltakene. Flere kjenner til sine rettigheter og plikter, fortalte Finboe Svendsen.

Mer om denne konferansen finner du hos Arbeidstilsynet
Annonse Annonse Annonse