Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Personvern og arbeidsliv - Nettkurs

Trenger du basisinformasjon om personvern i arbeidslivet, så er dette kurset for deg.
Les mer

Aktuelt


Mange rammes av vold på jobben

Vold og trusler fra utenforstående rammer opptil 20 % av europeiske arbeidstakere.
Blødende hjerte

Avhengig av land, bransje og det enkelte lands metoder for innsamling av statistikk er det en spredning på fra 5 til 20 % av arbeidstakerne som rammes av vold og trusler. Det viser en EU-studie utført av Det europeiske arbeidsmiljøorganet i Bilbao (EU-OSHA), der også Norge deltar.
Norge ligger litt under gjennomsnittet i EU når det gjelder andelen arbeidstakere som melder om mobbing og trakassering, men høyere enn EU-gjennomsnittet for kvinner.

 

Du kan lese mer om at mange rammes av vold på jobben hos FriFagbevegelse.no
Annonse Annonse Annonse